TOP LISTA NADREALISTA:
1. SEZONA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. SEZONA: 1 2 3 4 5 6 7
3. SEZONA: 1 2 3 4 5 6 7
NOVI NADREALISTI:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Novi Nadrealisti - 0. (pilot) epizoda„Ova pilot epizoda ima tu snagu i energiju koja najavljuje još veće ludilo. Moje iskustvo je da publika tek u trećoj ili četvrtoj epizodi počne da shvata naš način komunikacije. A sada sam siguran da će ta komunikacija između nas biti mnogo brža, zato što danas naročito mlađa raja, zahvaljujući internetu i savremenim sredstvima komunikacije, mnogo brže kapira estetiku kojim se neko drugi služi. Pravu snagu Nadrealista koju mi sada snimamo, publika će osetiti tek iduće godine, ali će ona da traje minimum dvadeset. Ja dajem garanciju na dvadeset godina..."   Nele Karajlić